SMASH OR PASS CHALLENGE

JChrystine Grandez
JChrystine Grandez

Ye😥😥😥

پیش 4 ساعت
Bruna Sophia
Bruna Sophia

Vocês ainda estão doidas de fazer isso

پیش 16 ساعت
nada libzo
nada libzo

🤣🤣

پیش 16 ساعت
Ahmed Malaki
Ahmed Malaki

More like I don’t give a shit

پیش روز
Melanijuega6 6
Melanijuega6 6

😭😭😢😓

پیش روز
Melanijuega6 6
Melanijuega6 6

👻😭

پیش روز
Melanijuega6 6
Melanijuega6 6

👻👻😭😭😢

پیش روز
asioe kiou
asioe kiou

صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

پیش روز
Florin Dobrea
Florin Dobrea

😭😭😭😭😭🈹㊙️🈚🈹🈺🈵🈲🈴🈳

پیش روز
ryddo ertmire
ryddo ertmire

ند روز پیش، احساس ناآرامی و آشفتگی داشتم. مسئله‌ای به‌ظاهر طبیعی مرا به‌شدت مضطرب کرد. نمی‌دانستم این رنجش از کجا آمده است. در ظاهر، مثل این به‌نظر می‌رسید که من نگران تأثیرِ منفیِ کاری هستم که انجام داده‌ام یا مسئله‌ای در خصوص ایمنی و امنیت که شاید به‌واسطۀ آن کاری که انجام دادم به وجود بیاید. با جستجوی عمیق‌تر، ماده احساس قوی «خود» را پیدا کردم که بسیار سرسخت و کاملاً پنهان بود. اگر این واقعه به‌ظاهر تصادفی آن را تحت تأثیر قرار نداده بود، آن را در خودم نمی‌یافتم. من صبح روز بعد شعر استاد «راهنمایی واضح» در هنگ یین۵ را ازبرکردم: راهنمایی واضح ما پیروان دافا هستیم خوبی و برکت می‌آوریم حقیقت را روشن و موجودات را نجات می‌دهیم همان‌طور که اخلاقیات دنیا به‌سمت افول و ابتذال می‌رود اندیشه‌ها و شیوه‌های مدرن با زهر الحاد بافته شده است الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است نظریۀ تکامل هم به‌ خداوند و هم به انسان بی‌حرمتی می‌کند ازطریق آواز، حقیقت مسائل را به‌تصویر می‌کشیم در حالی که با موجودات خدایی می‌رقصیم، کمک می‌کنیم بار زندگی‌تان سبک شود از مسیر سنت به سمت جاده‌‌ای خطرناک منحرف نشوید آفریدگار قدم به این دنیای بشری گذاشته‌اند ایشان در پی این هستند که در آستانۀ فاجعه ما را بیدار کنند و نجات دهند نادان نباشید، چراکه تمام دنیا در انتظار ایشان بوده‌اند! حقیقت می‌تواند شما را به بهشت ببرد، پس مردد نباشید. جمله «الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است» مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. ناگهان متوجه شدم که هنوز این نوع مواد فاسد و منحط در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که به آن توجه نکردم یا پاکسازی نشده است. با فهم این موضوع، کم کم به‌وضوح درک کردم که به چه دلیل وضعیت تزکیه‌ام غیرطبیعی است. قبل از شروع تزکیه، همیشه احساس می‌کردم از دیگران بهتر هستم، انگار که دیگران برای حمایت باید به من وابسته باشند. غالباً این شخص را رقت‌انگیز و آن شخص را اهل نزاع می‌دانستم . با احساسات و فرضیات خودم به آنها کمک کردم بدون اینکه به عزت نفس‌شان توجهی داشته باشم. وقتی دیگران از کمکم قدردانی نمی‌کردند، زیاد به آن فکر نمی‌کردم اما از آنها به‌خاطر ناسپاسی کینه به دل می‌گرفتم و در قلبم احساس سنگینی کردم. فقدان نیکخواهی‌ام باعث شد که افراد اطرافم زیبایی دافا را در من نبینند. معتقدم چنین وضعیت روانی ناشی از «الحاد» است. من بیش از حد به احساساتم وابسته بودم و نمی‌توانستم احساسات دیگران را در نظر بگیرم. حتی وقتی به دیگران کمک می‌کردم بیش از حد سلطه‌گر و قدرت‌طلب بودم. فرهنگ خودنمایی حزب را داشتم و تصورم این بود که از دیگران بهترم. اما اگر از منظر یک تزکیه‌کننده به مسائل نگاه کنم، باید بدانم که همه سرنوشت خود را دارند. من می‌توانم نسبت به آنها نیکخواه باشم، اما نمی‌توانم مشکلات شان را حل کنم. این مسئله اساسی است. ما در دافا تزکیه می‌کنیم و باید به‌طور مداوم خود را اصلاح کنیم و با دافا همگون شویم. استاد لی، بنیانگذار، همه امور از جمله هر چیز در تزکیه‌مان را نظم و ترتیب دادند. چگونه می‌توانم برای کاری که انجام داده‌ام اعتباری برای خودم بدانم؟ وقتی که شین شینگم به میزان مناسب رشد نکرده باشد، معتقدم که هنوز بقایای «الحاد» در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که باعث مغرور شدنم می‌شود و مرا ترغیب می‌کند که خود را بالاتر از دیگران بدانم، بدون اینکه نظم و ترتیب الهی را در همه چیز ببینم. می‌خواهم آن را کاملاً از بین ببرم و دیگر تحت تأثیر آن قرار نگیرم. این درک من در این سطح است. لطفاً به هر مطلب نامناسب اشاره کنید. یادداشت سردبیر: نظرات بیان شده در این مقاله بیانگر نظرات نویسنده است که فقط نویسنده مسئولیت آن را بر عهده دارد. خوانندگان باید نکات خوب و بد این مقاله را خودشان ارزیابی کنند.

پیش 2 روز
Tahmina Akter
Tahmina Akter

Now tell me the adrees

پیش 2 روز
stolas the hedgehog
stolas the hedgehog

😱😱😱😲😲😲😲😲

پیش 2 روز
asioe kiou
asioe kiou

Kwmwm

پیش روز
Sniper 55
Sniper 55

Well I broke my phone today on accident

پیش 2 روز
nieooj gotoy
nieooj gotoy

للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

پیش 2 روز
Banana Ann
Banana Ann

I’m only liking so you guys can buy a new computer. You’re welcome

پیش 2 روز
Fernanda Rodri
Fernanda Rodri

Er

پیش 2 روز
Livia Karoline
Livia Karoline

🤣💘

پیش 2 روز
Dana Pataky
Dana Pataky

😭🙄😱🤐😏😒😐

پیش 2 روز
الحياة امل
الحياة امل

Islam The Complete Religion A-The Islamic Creed and Beliefs Islam is the path to pleasing God and for salvation in the next life, for Islam is the clear and final message that God conveyed to humanity. 1-Islam is to believe in One Lord: Allah the Most High, the Living, the Most Great, the most Merciful. Allah has no equals and nothing is like Him. Allah was not birthed and did not birth, and the entire world is under His power and dominion. 2-Islam is to believe in the existence of Angels, peace be with them. 3-Islam is to believe in all the Messengers and Prophets like Abraham, Moses, and Jesus, peace be with them. 4-Islam is to believe in all the divinely-inspired books that these Messengers and Prophets received. The Qur’an is Islam’s eternal miracle which God promised to preserve. As a result of that, all Muslims, young and old, read the same Qur’anic text worldwide, without the slightest variation even in a single letter. 5-Islam is to believe in the Last Day, when people will be brought back to life. 6-Islam is also to believe that all the good and bad that come is part of what Allah has destined. B-Islamic Practice Islam calls for the best in actions and deeds, reflecting the fulfillment of complete servitude and obedience to God and the refinement of human nature. 1-You accept Islam by saying the testimony: I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. 2-You perform five daily prayers, with the necessary physical cleanliness and ablution. 3-You pay the annual Zakah, which is a small charity given to the poor and needy. 4-You fast the days of the month of Ramadan every year. 5-And if you are able to, you travel on pilgrimage to Makkah once in your life time. C-Principles that Islam Establishes 1-Islam and the Liberation of the Mind True belief in God is consistent with reason, while also inconsistent with polytheistic beliefs and the worshipping of idols, statues, the stars, and the devils and all that is connected to them such as witchcraft, fortune-telling, and other harmful acts. And though the Qur’an is a book of guidance, it also contains miraculous insights and information about the universe, astronomy, embryology, mountains, and various other creations. Islam opened the doors wide for scientific advancement and the Arabs moved soon after accepting Islam to create the biggest and leading civilization in the world. They only retreated from such advanced positions when they let go of much of their religion. 2-Islam and Human Advancement Islam commands the preservation of the five human essentials: religion, life, the mind, honor, and wealth. With these protected, the Muslim can live a peaceful life, working for this life and the one to come after death, and the Muslim community lives like a solid block, connected and supportive of its members. This can only happen when these five essentials are protected from harm. Islam also promoted advancements in several aspects of human life. There is no difference between people of different races and colors except though piety. Islam even called for the good treatment of non-Muslims whoever they may be, for there is reward in the good that we do to any living being. Islam also calls on us to be merciful with the weak and kind to women, children, and the elderly. As for women, Islam gave them their complete rights, including the ownership of property and inheritance, and prohibited their ill-treatment. Women also keep their surnames after marriage in Islam. Islam also encouraged the freedom of slaves and combatted illegitimate slavery. 3-Islam is a Living Religion: Islam is a living religion that promotes optimism and action and shuns pessimism and lethargy. Islam also establishes balance in human life and fulfills human desires while restraining their excesses. So while Islam forbids unrestrained sexual permissiveness it recommends marriage and family life. And when Islam forbids usury it opens the doors wide for charity and easy loans as well as commerce and trade. Islam also recommends athleticism like back horse riding and swimming. You can verify all of this information by reviewing any accurate translation of the Qur’an. English Translation of the Qur’an http://www.islamhouse.com/p/78593

پیش 3 روز
عادل الدينصور عادل الدينصور
عادل الدينصور عادل الدينصور

https://youtu.be/j_pqdeyrZJM

پیش 3 روز
Maria Costa
Maria Costa

😁❤️😭

پیش 3 روز
محمد جارجر
محمد جارجر

😯😩😩😆☝️

پیش 3 روز
Ahmed Alsyge
Ahmed Alsyge

فاكيو ماذر

پیش 3 روز
Seedra morad Seedramorad
Seedra morad Seedramorad

معناها اية😅😂😂

پیش روز
Mohammad Zarrar
Mohammad Zarrar

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

پیش 3 روز
Luis Ferreira
Luis Ferreira

🌝😍😍😘😘😀👏👍♥️💋

پیش 3 روز
Luis Ferreira
Luis Ferreira

💔💔💔💔💔

پیش 3 روز
bouytt guyt
bouytt guyt

Kwmwm

پیش 3 روز
Brooke Cake
Brooke Cake

Congratulations you found a English comment :3

پیش 3 روز
متحدون _United
متحدون _United

{فَإِذَا جَآءت الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى* فَأَمَّا مَن طَغَى* وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيَا* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (34ـ41).

پیش 3 روز
Richie Mackenzie Ptk
Richie Mackenzie Ptk

Ooooooo.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

پیش 3 روز
My Dear
My Dear

Kkkk

پیش 3 روز
bouytt guyt
bouytt guyt

يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

پیش 3 روز
cerebro 91
cerebro 91

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

پیش 3 روز
شيف أونلاين / Chef Online اطلب أكلة
شيف أونلاين / Chef Online اطلب أكلة

عندى حلم انى اوصل قناتى مليون مشترك مين هنا بيشجع المحتوى المحترم والمفيد

پیش 3 روز
انمي / Anime
انمي / Anime

اني

پیش 2 روز
الشيف مصطفي موسي
الشيف مصطفي موسي

https://youtu.be/G2RbpW-m5UE

پیش 3 روز
لاحول ولاقوة الا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر استغفرالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على النبي محمد وعلى ال النبي محمد واصحابه وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

پیش 3 روز
stolas the hedgehog
stolas the hedgehog

@لاحول ولاقوة الا بالله plis podes poner unas emojis

پیش 2 روز
لاحول ولاقوة الا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله

@stolas the hedgehog يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

پیش 2 روز
stolas the hedgehog
stolas the hedgehog

Pregunta sabes este idioma

پیش 2 روز
لاحول ولاقوة الا بالله
لاحول ولاقوة الا بالله

@stolas the hedgehog لِّآآلِّهِّ آلِّآآلِّلِّهِّ

پیش 2 روز
stolas the hedgehog
stolas the hedgehog

@لاحول ولاقوة الا بالله bueno me tengo que ir a qui son las 2:00 buenas npches

پیش 2 روز
Bianca Hopkins
Bianca Hopkins

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

پیش 3 روز
Elena Mihailova
Elena Mihailova

Kak se pravi slaim

پیش 3 روز
Ahmed Mohammed K
Ahmed Mohammed K

https://youtu.be/DsRQIVAE3pY

پیش 4 روز
L-SHADE GAMING
L-SHADE GAMING

You copied zong

پیش 4 روز
Surya Coirmills
Surya Coirmills

So sad for laptop that,s why i click for you subcribe and like

پیش 4 روز
Radha Kumari
Radha Kumari

Bad

پیش 4 روز
Alicia Ruiz
Alicia Ruiz

Papá pom pom pom

پیش 4 روز
Ahmed tarek
Ahmed tarek

https://youtu.be/P5ermKbpSUA

پیش 4 روز
علي النقروز
علي النقروز

صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

پیش 4 روز
Ěbrã HéèM
Ěbrã HéèM

يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

پیش 4 روز
بموتت شدخل
بموتت شدخل

شعنده ذا في الترند

پیش 4 روز
خواطر وانامل
خواطر وانامل

انا والله يتيمة الأب 😓وامي قالتلي اذا شخص واحد تابعك ادعيلة في صلاتي المغرب 💔💔💔💔💔💔💔💔 اليوم،💔💔💔💔

پیش 4 روز
KarternKali Pulley
KarternKali Pulley

You saw you lucky

پیش 2 روز
مغامرات زهرة ونوران
مغامرات زهرة ونوران

Possible subscription to the channel if I allow myself

پیش 4 روز
مغامرات زهرة ونوران
مغامرات زهرة ونوران

لا تستغلو اسم الجلاله وسيله لجمع اللايكات😡😡😡😡😡😡🥺🥺🥺 ❌❌❌❌❌❌وتستغلونا كمان احنا لو لقينا المحتوي حلو رح ندعم القنوات الصغيره واصلا التعليقات ديه مش بياجي منها دعم 😒😒❌❌ .

پیش 4 روز
مــر ۅةّ ᙏᗣᖇᖇฝᗣ 〤
مــر ۅةّ ᙏᗣᖇᖇฝᗣ 〤

تحية لك 😚 ولكل العرب 💙 أختكم من العراق 🇮🇶  باقي لي 10 و أصير 17.3 😭😭💔

پیش 4 روز
انمي / Anime
انمي / Anime

هااا

پیش 2 روز
Fatima Hasoun
Fatima Hasoun

ااون

پیش 2 روز
مطبخك أحلى مع إيمي
مطبخك أحلى مع إيمي

My channel is oppressed and tired of it and I hope that it will support me by participating

پیش 4 روز
Cristine Dela Cruz
Cristine Dela Cruz

Maeuu👃👃🏾💛

پیش 4 روز
Beautiful Wholesome Life
Beautiful Wholesome Life

Nicholas Is my Channel !

پیش 4 روز
Beautiful Wholesome Life
Beautiful Wholesome Life

Hxhdhcvi duh dvi dbdbu dbdvc.viu xdr i

پیش 4 روز
yay balloons
yay balloons

Yadimil

پیش 4 روز
Masis Nahabedian
Masis Nahabedian

🙄 ما هذا الذي تسمعه عيناي 🤣

پیش 4 روز
Seedra morad Seedramorad
Seedra morad Seedramorad

فصلت😂😂😂😂😂😂😂🤦‍♀️

پیش روز
Ěbrã HéèM
Ěbrã HéèM

و ما هذا الذي تراه اذناي

پیش 4 روز
محمد الريس_ELRAYES13
محمد الريس_ELRAYES13

https://youtu.be/U_VXegJQFTY ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

پیش 4 روز
محمد الريس_ELRAYES13
محمد الريس_ELRAYES13

https://youtu.be/U_VXegJQFTY ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

پیش 4 روز
فارس Разан
فارس Разан

تصنع بشكل الله وكيلك

پیش 4 روز
احداث اخر الزمان
احداث اخر الزمان

بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم رمضان مبارك

پیش 4 روز
احداث اخر الزمان
احداث اخر الزمان

بلاغ الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا جزيلا

پیش 4 روز
احداث اخر الزمان
احداث اخر الزمان

بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

پیش 4 روز
Daniela Musabelliu
Daniela Musabelliu

I have this laptop

پیش 4 روز
Khalid smadii
Khalid smadii

ليش الفيديو واصل ترند؟

پیش 4 روز
Seedra morad Seedramorad
Seedra morad Seedramorad

وانا كمان 😭😂😂😂

پیش روز
Khalid smadii
Khalid smadii

@ويبقى الأمل 😂😂😂😂😂😂سمعت صوت المصري الي قالها مش عارف ليش

پیش 3 روز
ويبقى الأمل
ويبقى الأمل

صدقني انا لو بعرف كان هقلك بس انا نفسي معرفش 🙂

پیش 4 روز
illusion Advertising Agency
illusion Advertising Agency

https://youtu.be/0_VxlPf7_c8

پیش 4 روز
illusion Advertising Agency
illusion Advertising Agency

https://youtu.be/0_VxlPf7_c8

پیش 4 روز
illusion Advertising Agency
illusion Advertising Agency

https://www.youtube.com/channel/UC-azNTu_gFEUmgF_74WIEJw?sub_confirmation=1

پیش 4 روز
Lennart Hacker
Lennart Hacker

Why?

پیش 4 روز
رحلة حول الكوكب
رحلة حول الكوكب

وين العرب

پیش 4 روز
Mohd Saleem Ansari
Mohd Saleem Ansari

Good

پیش 4 روز
tonytalc
tonytalc

Bruh

پیش 4 روز
Smail Boulebiar
Smail Boulebiar

Hahahahahhahahaahhahahqhqqh

پیش 4 روز
Mirella Fadoul
Mirella Fadoul

WAW

پیش 4 روز
Elif Ceylan Uyanik
Elif Ceylan Uyanik

Am

پیش 4 روز
Tianna Hough
Tianna Hough

Jamie you ow hjm a new laptop

پیش 4 روز
Jacqueline Tallam
Jacqueline Tallam

If I was him I could have Just taken his laptop instead as smash it'

پیش 4 روز
Jan Rac
Jan Rac

KErzgb%6×

پیش 3 روز
Clementine Palagota
Clementine Palagota

My french please traduction😊👌😫

پیش 4 روز
Syafiq 25
Syafiq 25

Jcjvjb

پیش 5 روز
Syafiq 25
Syafiq 25

Kwmwm

پیش 5 روز
Radha Mani
Radha Mani

👍👍👍👍👍💖💖💔🤗😥😥😥

پیش 5 روز
Trần Thu Trang
Trần Thu Trang

even though it has been the ribest iof in a row since i to be in town and i and his father and son were able and the same thing to me about the same thing as the other one who is

پیش 5 روز
Elvia Aguilar
Elvia Aguilar

Estan locos a y son jeniales

پیش 5 روز
SERENITY MONDRAGON
SERENITY MONDRAGON

RICH PEOPLE WHAT KIND OF PERSON SMASHES A LAP TOP DUDE?

پیش 5 روز
Derek plays
Derek plays

Stop coping zhong I hate you guys don't make more videos and I hit the down bottun

پیش 5 روز
Victoria Osorio Yañez
Victoria Osorio Yañez

Ui7ku

پیش 5 روز
May Dean
May Dean

What doas what doas doas what doas!!!

پیش 5 روز
Belen Aleman
Belen Aleman

😭💔☺️

پیش 5 روز
NISHA VADHER
NISHA VADHER

Whoever could ever break a expensive laptop

پیش 5 روز
ScOrPioN
ScOrPioN

a fool

پیش 2 روز
سما سفيان
سما سفيان

٣ث٣ثث

پیش 4 روز
Joshua Fackrell
Joshua Fackrell

Why would you brake a laptop. Laptops cost a lot

پیش 5 روز
كرار الميالي
كرار الميالي

😥😥😗😎

پیش 5 روز
Malani Mendoza
Malani Mendoza

I hate your videos I don't even watch them so sad hahaha 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

پیش 5 روز
Ali Abozainb
Ali Abozainb

هههههههههههههههاغاني

پیش 5 روز
Bill Bailey
Bill Bailey

Jacob

پیش 5 روز
Shannon Redman
Shannon Redman

I like your videos

پیش 5 روز
Clementine Palagota
Clementine Palagota

Yes you mérited 100000000000000,00000000 lik👌🤑🥳🤠

پیش 4 روز
Rak Mx
Rak Mx

معك. ابو. معا💖💎

پیش 5 روز
Rak Mx
Rak Mx

هو شخص يعيش بيننا في الصيف كظت الناس يجب 4ججؤج💖💖

پیش 5 روز
إيلي و أحمد في ألمانيا
إيلي و أحمد في ألمانيا

Best greetings from Germany

پیش 4 روز
The C&C connection
The C&C connection

WHY WOULD YOU DO THIS

پیش 5 روز
Eder Portuguez Magne
Eder Portuguez Magne

☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

پیش 5 روز
Proxima TR #AntiErmeni
Proxima TR #AntiErmeni

diss

پیش 5 روز
Marek Krakovský
Marek Krakovský

Omg

پیش 5 روز
NOUR MAR
NOUR MAR

١ضض

پیش 5 روز

بعد

SMASH OR PASS CHALLENGE #2

00:44

SMASH OR PASS CHALLENGE #2

Jamie Nyland

بازدید 4.2K

I Survived On $0.01 For 1 Week

25:22

I Survived On $0.01 For 1 Week

Ryan Trahan

بازدید 3.9M

Parkour - Animation vs. Minecraft Shorts Ep. 22

17:16

I PRANK EVERY MEMBER IN MY FAMILY!!

07:19

I PRANK EVERY MEMBER IN MY FAMILY!!

Alexa Rivera

بازدید 11M

Truck-chase scene | Terminator 2 [Remastered]

04:58

The $200,000 Smartphone Unboxing 💀

20:50

The $200,000 Smartphone Unboxing 💀

Mrwhosetheboss

بازدید 3M